söndag 3 april 2011

Google!

Jag sitter som ordförande i Winnet Arboga och som styrelseledamot i Winnet Västmanland. Winnet är en organisation som vänder sig till företagsamma kvinnor. Jag är även koordinator för de av regeringen utsedda Ambassadörer för kvinnors företagande i Västmanland. Jag skriver det här som bakgrund till det inlägg som kommer här.


Med all rätt så hörs det protesterande röster när det pratas om kvinnligt företagande då det korrekta ordvalet är kvinnors företagande. Kan av vissa tyckas vara ordklyverier men tänker man efter så känns det rätt.
Kvinnligt företagande hänvisar inte till könet utan till ett företagande som bedrivs på ett kvinnligt sätt, och det kan således vara en man som driver ett företag på ett kvinnligt sätt, vad nu det kan innebära.
Det fascinerande i den här frågan är att man aldrig pratar om manligt företagande. Om vi går några år tillbaka i tiden så hette det företag, företagande och företagare. Det är först på senare år som man börjat särskilja företagandet i kön och därmed även börjat diskussionen om giltiga benämningar. Så om vi tittar på de olika epiteten så ser det ut som följer:
Kvinnligt företagande - Manligt företagande
Kvinnors företagande - Mäns företagande
Kvinnoföretagare - Mansföretagare, Manföretagare?
Kvinnoföretag - Mansföretag, Manföretag
Kvinnligt företag - Manligt företag
Kvinnliga företagare - Manliga företagare
Många av de här orden känns ganska främmande och det är fascinerande hur viktigt det är att använda rätt formulering. Samtidigt så är detta ordfenomen ganska nytt så man får ju ha det i åtanke. Vi är inte vana att sätta ett genusperspektiv på företagandet och vanor tar ett tag att byta ut mot andra.
 Jag Googlade på några ord och resultatet ser ni nedan.
Googleresultat:
Kvinnligt företagande: 127 000 träffar
Manligt företagande: 377 000 träffar
Kvinnors företagande: 235 000 träffar
Mäns företagande: 1 320 000 träffar
Kvinnoföretagare: 14 400 träffar
Mansföretagare: 292 träffar
Kvinnoföretag: 6 710 träffar
Mansföretag: 1 740 träffar
Kvinnligt företag: 1 670 000 träffar
Manligt företag: 2 920 000 träffar
Kvinnliga företagare: 1 570 000 träffar
Manliga företagare: 792 000 träffar

Vad tycker du om allt det här?

5 kommentarer:

 1. Intressant! Det har jag inte tänkt på. Det är ju faktiskt sant, man säger ju inte en manlig företagare eller manligt företagande..
  Ha en fin söndag!

  SvaraRadera
 2. Om detta har jag tyckt förut men jag vet inte om min kommentar gick fram då, därför så kommenterar jag igen här på din blogg.
  Naturligtvis ska det heta kvinnors företagande, om man nu ska dela upp företagarna könsvis, vilket jag inte tycker att man ska göra. I jämställdhetens namn ska en företagare benämnas företagare och inte något annat. Jag tycker att vi ska lämna det här förlegade synsättet bakom oss, är någon en bra företagare så är det så, oavsett om det är en kvinna eller man. Låt den som är bäst vara det. Vad spelar det för roll om det är en kvinna eller man? I sin heliga okunskap cementerar man ojämställdheten när man talar om kvinnors respektive mäns företagare. En företagare är en företagare och är det fler män i den kategorin, so what?
  Om man drar ut sånt här okunnigt snack om jämställdhet till sin yttersta konsekvens, så måste vi så småningom lära männen föda barn!

  SvaraRadera
 3. Det här är intressant. Den typen av genusbenämningar kan man möta i språket finns på många ställen för kvinnor, medan det egentligen inte finns något motsvarande uttryck för män. Exempel: Tjejer kan benämnas pojkflickor (tomboy på eng), men ordet flickpojke brukas inte och jag har aldrig hört ett motsvarande ord på eng. I det här fallet är det tjejer som har mer utrymme, dvs det är mer accepterat i samhället för en tjej att ex leka med bilar än vad det är för en kille att leka med dockor. Killrollen är mer "självklar", medan tjejrollen är mer "flexibel" tror jag.
  Tar man detta med in på företagande så har det inte alltid varit ok för kvinnor att driva företag. Därav har en benämning på kvinnors företagande behövts för att framhäva vikten av kvinnors lika rättigheter till företagande, en arena där männen sedan länge besitter en självklarhet. Förstår ni hur jag menar?
  Självklarheten i sig kan vara begränsande. Kvinnor stöttar varandra på många olika sätt i och genom sitt företagande, ex genom Winnet. Finns det något liknande för män (förutom Rotary ;)?
  Jag tycker det är härligt med kvinnor som stöttar andra kvinnor! Det behövs! I framtiden kanske kvinnor har en lika självklar och framträdande plats (med det menar jag att vi ex finns på lika många höga poster) inom företagande som män och en särskild genusbenämning inte längre är nödvändig. Tills dess tror jag ändå att vi genom att använda oss av en feminin genusbenämning på företagande samt genom sammanslutningar som Winnet stöttar kvinnor som driver företagande och även stärker kvinnor som är nyfikna på företagande till att faktiskt våga ta steget ut i företagande.
  Tack Cecilia för ett inlägg som fick mig att vakna på morgonen och tänka till! :)

  SvaraRadera
 4. Sara: Med ditt resonemang gör vi en resa bakåt i tiden. Det är ett fullständigt omöjligt resonemang att det skulle gagna jämställdheten om det blev lika många kvinnor som män på höga poster. Jag vet inte om du är medveten det, men det du förespråkar är ojämställdhet mellan könen. Ordvalet "besitter en självklarhet" avslöjar hur du tänker i termer som vi och dom. "Därav har en benämning på kvinnors företagande behövts för att framhäva kvinnors lika rättigheter till företagande".
  Det är ett konstigt påstående. Benämningen finns för att det inte är lika vanligt att kvinnor är företagare, din förklaringsmodell är en konstruktion som inte har nån förankring i verkligheten. Du delar in människor i vi och dom, och så länge vi gör det kommer vi inte att nå full jämställdhet. Det är ett tankefel att vi skulle bli helt jämställda bara om fördelningen är 50/50. Ju mer man aktivt kämpar för att nå det målet, desto större blir helt logiskt uppdelningen mellan vi och dom. Att lönebilden ser ut som den gör beror också på den här uppdelningen som kvinnorna gör. När kvinnorna lärt sig att inte se på sig själv som kvinnor i ett företag, utan anställda i företaget, eller företagaren, inte den kvinnliga företagaren, då ligger vägen öppen till full jämställdhet.
  Tänk dig en situation där 50 kvinnor sitter på en stickklubb och stickar, medan männen kämpar för att också kunna komma in och lära sig sticka. Ingen förbjuder männen att komma in, men de känner sig ändå utanför och vill också lära sig sticka för annars känner de sig inte jämställda.
  I den situationen gör männen exakt samma tankefel som du gör nu. Jämställdheten kommer när kvinnorna tillåter sig själva att vara jämställda och slutar med den här "vi och dom" uppdelningen. Och nu talar jag om demokratier i västvärlden, i andra delar av av världen är situationen annorlunda.
  Allt utgår från dina tankar och vill du vara jämställd sä är du det. Kvinnors tankar gör dem ojämställda.

  SvaraRadera
 5. Ska bara göra följande tillägg; Att stötta varandra inom en grupp utan egentlig anledning leder till uppdelning och segregation och skapar murar mot det samhälle man vill ta del av. I en demokrati åberopar man författning, lagar och regler.
  Kvotering är jävulens påfund och gagnar ingen i det lång loppet.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...