tisdag 5 juli 2011

Vill du ha ökad medvetenhet och inre lugn?


Jag tänkte här tipsa om en e-kurs i mindfulness som beskrivs så här:

E-kursens syfte är att öka medvetenheten om oss själva och att möta dig själv med större öppenhet, nyfikenhet och medkänsla. Nyckelorden är närvaro och medvetenhet! Du får genom kursen möjlighet att träna dig i ett nytt förhållningssätt till livet!

Anmäl dig e-kursen HÄR!

E-kursen är gratis och kommer i din mail vilket innebär att du inte är bunden till speciella tider utan kan följa kursen när du har tid. Det jag hittills har fått ut av kursen är nya, härliga insikter och ett större lugn. En eftertänksamhet har väckts inom mig vilket leder mig till nya tankar och idéer. Jag rekommenderar den här kursen och nedan finner du mer information om vad Mindfullness är för något:
 
Vad är mindfulness?
Mindfulness är ett kraftfullt verktyg i yrkesrollen och ett fantastiskt förhållningssätt till livet i alla dess former. Genom närvaro och medvetenhet kan vi lättare förhålla oss till vardagen i alla dess former. Vi blir inte fångade av allt omkring oss och kan därför njuta mer av det som händer.
Hindret är att vi ofta är någon annanstans i tankarna och flyr det som är jobbigt. Vi är på språng, på väg till nästa ögonblick, alltid i planerandet/analyserandet och glömmer att stanna upp. Det leder lätt till stress, kamp och att vi tappar kontakten med oss själva. Genom träning i mindfulness kan vi lära oss ett annat förhållningssätt som leder till: 

  • Medvetenhet om vanor, trossatser, tankar och känslor
  • Balans, livsglädje och inre lugn
  • Fördjupade möten med oss själva och andra 

Ovanstående text är hämtad från bloggen Mind Off! som skrivs av Mikael Lundahl som har skapat e-kursen.
Fakta om Mikael:
  • Utbildad mindfulnessinstruktör via Sverigehälsan. Jag har också assisterat på flera av Sverigehälsans mindfulnesskurser. Via mindfulnessretreater, kurser och egen träning förankrar jag de direkta erfarenheter jag gör. Det är genom dessa erfarenheter och direkta upplevelser jag kan förmedla kunskapen om mindfulness till andra.
Anmäl dig e-kursen HÄR!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...